Зареждане...

1. Общи положения

 • 1.1. Това Споразумение урежда реда и условията за предоставяне на услуги от Интернет услугата.
 • 1.2. Интернет услуга - софтуерна и хардуерна услуга, разположена в Интернет на адреса на Интернет услугата.
 • 1.3. Потребител е лице, което желае да използва услугите на Интернет услугата (наричано по-долу „Потребител“).
 • 1.4. Интернет услугата и Потребителят се наричат заедно Страните.
 • 1.5. Страните признават настоящото споразумение в електронна форма за еквивалентно по правна сила на споразумението, сключено в писмена форма.
 • 1.6. Това Споразумение се счита за сключено при условията на публична оферта, приета от Клиента в хода на подаване на заявление на уебсайта на интернет услугата за използване на услугите, предоставяни от услугата.

 

2. Предмет на Споразумението

 

3. Права и задължения на страните

 • 3.1. Интернет услугата се ангажира:
 • 3.1.1. Предоставете на Потребителя услуги за обмен на електронни пари на Qiwi, Perfect Money, Payeer, Yandex. Пари, в съответствие с правилата и разпоредбите на това Споразумение.
 • 3.1.2. Предоставя на Потребителя необходимата техническа и консултантска поддръжка, свързана с използването и предоставянето на Интернет услуги.
 • 3.1.3. Да съхранява цялата информация (адреси, суми, време, идентификационни данни (лични данни) и др.) за борсовите транзакции на Потребителя и да я предоставя при първо искане на Потребителя, за когото се отнася, с изключение на транзакции с поверителни платежни системи.
 • 3.1.4. Пазете в тайна и не разкривайте информация за обменни транзакции, както и лични данни на Потребителя на интернет услугата на трети страни, с изключение на следните ситуации:
 • - със законно решение на съда по местонахождение на собственика на интернет услугата;
 • - по законно искане на компетентните органи по местонахождение на собственика на интернет услугата;
 • - по искане на администрацията на една от платежните системи, а именно Perfect Money, OKPAY, Payeer, Qiwi, Yandex. Пари и други.
  • 3.1.5. Поддържайте точна статистика за отстъпките на потребителя.
  • 3.1.6. Прехвърляне на средства, дължими на Потребителя или на трета страна на посочените данни не по-късно от 24 часа от момента, в който клиентът се оплаква от непристигане след обмен на средства, в случаите, описани в клаузи 3.2.5, 5.4, 5.5 и 5.6 от настоящото споразумение.
 • 3.2. Потребителят се задължава:
  • 3.2.1. Посочете точни и надеждни данни за плащане както на собствени, така и на трети страни.
  • 3.2.2. Посочете точна, надеждна и работеща електронна поща.
  • 3.2.3. Наблюдавайте изправността на вашата електронна поща, компютър, включително с помощта на актуален антивирусен софтуер.
  • 3.2.4. Спазвайте всяка клауза от това Споразумение.
  • 3.2.5. Уведомете администрацията на интернет услугата за частично или пълно неполучаване на средства на посочените данни на Потребителя или трета страна в резултат на обмена, както и неполучаване на средства в случаите, посочени в клаузи 5.4, 5.5 и 5.6 не по-късно от 30 дни от датата на неполучаване на средства, в противен случай тези средства са на разположение на администрацията на интернет услугата.
  • 3.2.6. Предоставете известен точен номер на мобилния си телефон за регистрация, контролно (входящо) обаждане от службата за сигурност на услугата, получаване на пароли, кратки текстови съобщения (SMS/SMS) и други начини за информиране и допълнителна идентификация за Интернет услугата.
  • 3.2.7. С действията си не нарушават действащото законодателство на страната, в която се намира Потребителят, извършвайки обменни транзакции с помощта на интернет услугата.
  • 3.2.8. Не използвайте различни системи за измама на трафика.
 • 3.3. Администрацията на интернет услугата има право:
  • 3.3.1. Спрете услугата за технически надстройки или коригирайте функционални грешки.
  • 3.3.2. Преустановете текущия обмен (транзакция), в случай на правно искане от компетентните органи, администрациите на платежните системи Qiwi, Perfect M
  • ney, OKPAY, Payeer, Yandex. Пари, както и потребители с оплакване за измама, докато трае разследването.
  • 3.3.3. Задайте и променете размера на отстъпките за обмен на електронни пари по свое усмотрение.
  • 3.3.4. Задава и променя размера на комисионната, начислена от клиента в резултат на обмена на електронни пари, по свое усмотрение.
  • 3.3.5. Отказва да предоставя услуги на който и да е Потребител без обяснение.
  • 3.3.6. Изискване от Потребителя да потвърди принадлежността си към електронния обмен чрез: имейл, екранна снимка на електронния портфейл и, ако е необходимо, чрез обаждане за проверка на телефонния номер, посочен при попълване на формуляра за обмен, от който са средствата изпратено за завършване на електронния обмен, ако този обмен е завършил по погрешка.
  • 3.3.7. Спрете кореспонденцията или преговорите с потребителя, ако потребителят е груб, обижда, задава въпроси, които не са свързани с услугата за поддръжка на интернет услугата или не отговаря на въпросите на услугата за поддръжка сам.
  • 3.3.8. Блокирайте обмена в съответствие с клаузи 5.4, 5.5 и 5.6 от разпоредбите за обмен на електронни пари.
  • 3.3.9. Блокира и не връща средства на Потребителя до установяване на самоличността му (в случай на такава необходимост).
  • 3.3.10. В случай на неспазване на задълженията в съответствие с клауза 3.2.8, Администрацията има право да блокира потребителя, който е нарушил тази клауза, както и източника / генератора на преходи.

 

4. Предоставяни услуги

 • 4.1. Интернет услугата предоставя следните услуги: обмен на електронни пари, на уебсайта на интернет услугата, а именно обмен Perfect Money, обмен Payeer, обмен Qiwi, Yandex. Пари, с възможно използване на банки, посочени в сайта.
 • 4.2. Интернет услугата не проверява допустимостта и законността на притежанието на Потребителя на средствата, предлагани за обмен.

 

5. Правила за обмен на електронни пари

 • 5.1. Обмяната се счита за завършена, когато интернет услугата прехвърли сумата, предназначена за Потребителя или трета страна, към данните за плащане, посочени от Потребителя в резултат на тази размяна. Всички заявки се обработват от 1 до 15 минути от момента на получаване на средства от клиента.
 • 5.2. Ако плащането не бъде получено от Потребителя на създаденото приложение в рамките на 10 минути, Интернет услугата има право да изтрие приложението с бележка „Плащането не е получено“. Ако парите са получени от Потребителя след периода, определен от правилата, Потребителят има право да създаде нова заявка за обмен по текущия обменен курс към момента на получаване на средствата от Потребителя.
 • 5.3. Обмяната на електронни пари не може да бъде отменена, ако вече е започнала, както и връщането на Потребителя на средствата, които е искал да обмени.
 • 5.4. В случай, че Потребителят получи сума, различна от посочената при извършване на обмена, Интернет услугата има право да спре обмена или да преизчисли приложението според получените средства. В случай на блокиране на операцията, след заявка на потребителя, в съответствие с точка 3.2.5, интернет услугата ще плати действително получената сума, преизчислена по курса, който е бил в сила към момента на започване на обмена.
 • 5.5. Ако Потребителят е посочил несъществуващи или блокирани данни, към които е трябвало да бъде получена сумата в резултат на обмена, интернет услугата може да спре обмена, а по-късно, след искане на Потребителя, в съответствие с клауза 3.2.5, връщат средствата по сметката, от която са получени.
 • 5.6. В случай, че потребител извършва обменна операция, при която получава биткойн криптовалута, той трябва да вземе предвид факта, че всяка транзакция в биткойн мрежата може да отнеме от 15 минути до няколко дни. В същото време обменникът Xchange.sh не може да носи отговорност за скоростта на транзакцията в биткойн мрежата и скоростта на обработка на транзакцията не зависи от него.
 • 5.7. В случай на промяна в бележката към плащането или плащане на издадената фактура от друга сметка, обменът може да бъде блокиран и след искане на потребителя, в съответствие с клауза 3.2.5, сумата на обмена ще бъде върната минус комисионна от обменната сума и комисионната на платежните системи.
 • 5.8. При обмен с Yandex.Money за всички посоки заявленията се обработват в рамките на 15 минути. Не се приемат преводи, защитени със защитен код и плащания с банкови карти.
 • 5.9. Когато обменяте QIWI за всички посоки, посоченият портфейл в данните за обмен трябва да съвпада с личния телефонен номер на Потребителя и да бъде достъпен за входящо повикване. В случай на отказ за разговор с оператора, плащането ще бъде забавено за дълго време от службата за сигурност на Интернет услугата и възстановяването няма да бъде възможно, докато Потребителят не отговори на входящото повикване от Услугата.
 • 5.10. В случай, че замяната се извършва с доплащане от обменната служба, отстъпката не се прилага.
 • 5.11 Във всеки случай, когато се извършва възстановяване, се удържа комисионна от 5%, с изключение на клауза 10.5.

6. Гаранции и отговорности на страните

 • 6.1. Интернет услугата не носи отговорност и не компенсира загуби, произтичащи от неправилно (неразрешено) използване на услугата, както и грешки на потребителя, допуснати при попълване на формата за обмен, които могат да доведат до прехвърляне на средства към погрешно посочена сметка, в този случай отменете операцията по обмен или върнете средствата не могат да бъдат върнати.
 • 6.2. Интернет услугата не носи отговорност за загуби и/или щети (загуби), произтичащи от невъзможността на Потребителя да използва собственото си оборудване и/или негови елементи и/или липсата на необходимата пълна или частична функционалност на оборудването или негови елементи .
 • 6.3. Интернет услугата не носи отговорност за грешки, пропуски или забавяния в плащанията, извършени от системи за електронни плащания и банки.
 • 6.4. Интернет услугата не носи никаква отговорност за загуби, пропуснати ползи и други разходи на Потребителя, произтичащи от погрешни очаквания на Потребителя по отношение на тарифните ставки на Услугата, рентабилността на транзакциите и други субективни фактори.
 • 6.5. Интернет услугата не носи никаква отговорност за загуби, пропуснати ползи и други разходи на Потребителя, произтичащи от забавяне, грешки или пропуски при извършване на банкови плащания или електронни преводи.
 • 6.6. Потребителят гарантира, че е собственик или има правно основание да се разпорежда с използваните в неговите транзакции суми.
 • 6.7. Потребителят гарантира обезщетение за загуби във връзка с искове на 3 лица, пряко или непряко свързани с използването на Услугата от Потребителя.
 • 6.8. Потребителят гарантира, че при работа с Интернет услугата е навършил пълнолетие, в съответствие със законодателството на държавата, в която се намира Потребителят.

7. Промяна на информацията

 • 7.1. Това споразумение може да бъде изменяно и допълвано от администрацията на интернет услугата; промените влизат в сила от момента на публикуване на споразумението на уебсайта на интернет услугата.

8. Непреодолима сила

 • 8.1. Страните не носят отговорност за закъснения или неизпълнение на задълженията си по настоящото споразумение и/или споразумения в резултат на форсмажорни обстоятелства, включително (без ограничение) природни бедствия, действия на правителствени или регулаторни органи, война, пожар (пожар) , наводнение, експлозия, тероризъм, бунт, граждански вълнения, хакерски атаки, липса, нефункциониране или повреда на електрозахранване, доставчици на интернет услуги, комуникационни мрежи или други системи, мрежи и услуги.

9. Задължителни условия за извършване на борсови сделки

 • 9.1. Забранено е използването на услугите на интернет услугата за незаконни преводи и измамни дейности. Използвайки услугите на интернет услугата, Потребителят се съгласява, че всеки опит за обмен на средства със съмнителен произход ще бъде преследван в съответствие с действащото законодателство на страната, от която Потребителят извършва обменни операции.
 • 9.2. Администрацията на интернет услугата си запазва правото да предоставя информация за такива плащания на компетентните органи, администрации на платежни системи, както и на жертви на измамни дейности по тяхно искане, ако фактът на незаконни действия бъде доказан.
 • 9.3. Размяната се извършва при условие, че Потребителят, използвайки Интернет услугата, показва цифрови знаци само от електронния си портфейл и сам носи отговорност за източниците и методите на получаване на електронния си портфейл, поради невъзможност за проверка на произхода им от страна на Интернет услуга.
 • 9.4. Всички банкови преводи при поискване трябва да се извършват само чрез онлайн банкиране на платежни системи.
  Преводите, направени от банкомат или чрез банкови оператори, ще бъдат върнати обратно в рамките на 24 часа.Преводите към карта на Сбербанк се връщат минус 1%.Плащането ще бъде възстановено само след като службата за сигурност на нашата услуга се увери, че преводът е извършен точно Вие За да направите това, трябва да направите снимка на вашия паспорт и карта (с която е извършено плащането) в ръцете си и да я изпратите на пощата на нашата услуга.
 • 9.5. Интернет услугата не носи отговорност за извършените обменни операции от името на Потребителя в полза на трети страни.
 • 9.6. Забранено е създаването на заявки за обмен, насочени към извличане на собствена изгода от разликата в тарифите на интернет услугата. Интернет услугата си запазва правото да не обработва такива заявки за обмен, според тези заявки ще бъде извършено възстановяване на сумата.
 • 9.7. Използването на интернет услугата, след натискане на бутона „Съгласен съм с правилата за обмен“, означава, че Потребителят приема всички изисквания в съответствие с това Споразумение.

10. Проверка на самоличността на Потребителя

 • 10.1. Предпоставка за използване на Интернет услугата е готовността на Потребителя да премине процедурата за проверка на самоличността.
 • 10.2. По време на процеса на проверка на самоличността Интернет услугата може да поиска всякакви лични данни във всякакъв формат и обем, които Интернет услугата счита за необходими за пълната проверка на Потребителя.
 • 10.3. Преминавайки проверката, Потребителят се съгласява Интернет услугата да извършва всякакви проучвания относно Потребителя, които Интернет услугата счита за необходими. Интернет услугата може по свое усмотрение да включи трета страна в тези проучвания.
 • 10.4. Потребителят се съгласява с автоматизирана AML проверка на транзакционните адреси на всички обмени, извършвани от Потребителя в услугата.
 • 10.5. Интернет услугата може също така да изиска от потребителя да премине през процеса на проверка, в случай че адресът на портфейла на потребителя, посочен в приложението, е свързан по някакъв начин със следното: Незаконна услуга, Измамна размяна, Смесваща услуга, Откуп, Darknet Marketplace, Darknet Услуга, Измама, Откраднати монети.
 • 10.6. Ако се установи връзка, ще е необходимо да се премине проверката на потребителя, както и да се предоставят доказателства за собствеността върху тези средства, като се предоставят снимки и видеоклипове с тегленето на тези средства, едва след което средствата ще бъдат върнати на данни на изпращача, минус комисионна от 10%.