Зареждане...

Правила за обмен на уебсайта Xchange

1. Общи положения

 • 1.1. Това Споразумение урежда реда и условията за предоставяне на услуги от интернет услугата.
 • 1.2. Интернет услуга - софтуерна и хардуерна услуга, разположена в Интернет на адреса на интернет услугата.
 • 1.3. Потребител е лице, което иска да използва услугите на Интернет услугата (наричано по-долу „Потребител“).
 • 1.4. Интернет услугата и потребителят се наричат заедно Страни.
 • 1.5. Страните признават това Споразумение в електронна форма като еквивалентно по правна сила на Споразумението, сключено в писмена форма.
 • 1.6. Настоящият Договор се счита за сключен при условията на публична оферта, приета от Клиента при подаване на заявление на уебсайта на Интернет услугата за ползване на услугите, предоставяни от услугата.

 

2. Предмет на Споразумението

 

3. Права и задължения на страните

 • 3.1. Интернет услугата се задължава:
 • 3.1.1. Предоставете на Потребителя услуги за обмен на електронни пари на платежни системи Qiwi, Perfect Money, Payeer, Yandex. Пари, в съответствие с правилата и разпоредбите на това Споразумение.
 • 3.1.2. Предоставя на Потребителя необходимата техническа и консултантска поддръжка, свързана с използването и предоставянето на Интернет услуги.
 • 3.1.3. Съхранява цялата информация (адреси, суми, време, идентификационни данни (лични данни) и т.н.) за обменните операции на Потребителя и я предоставя при първо искане на Потребителя, към който принадлежи, с изключение на операциите с поверителни платежни системи.
 • 3.1.4. Пазете в тайна и не разкривайте информация за обменните операции, както и личните данни на Потребителя на интернет услугата на трети лица, с изключение на следните ситуации:
 • - със законно решение на съда по местонахождението на собственика на интернет услугата;
 • - по законово искане на компетентните органи по местонахождението на собственика на интернет услугата;
 • - по искане на администрацията на една от платежните системи, а именно Perfect Money, OKPAY, Payeer, Qiwi, Yandex. Пари и други.
 •  
  • 3.1.5. Поддържайте точна статистика за отстъпките на Потребителя.
  • 3.1.6. Прехвърляне на дължими на Потребителя или трето лице средства към посочените данни не по-късно от 24 часа от момента, в който клиентът се оплаква, че не е получил след замяната на средства, в случаите, описани в т. 3.2.5, 5.4, 5.5 и 5.6 от това Споразумение.
 • 3.2. Потребителят се задължава:
  • 3.2.1. Посочете точни и надеждни данни за плащане както на вашите, така и на трети страни.
  • 3.2.2. Осигурете точен, надежден и работещ имейл акаунт.
  • 3.2.3. Наблюдавайте работата на вашата електронна пощенска кутия, компютър, включително използването на актуален антивирусен софтуер.
  • 3.2.4. Спазвайте всяка клауза от това Споразумение.
  • 3.2.5. Информирайте администрацията на Интернет услугата за частично или пълно неполучаване на средства до посочените данни на Потребителя или трето лице в резултат на обмена, както и за неполучаване на средства, в случаите, посочени в клаузи 5.4, 5.5 и 5.6 не по-късно от 30 дни от датата на неполучаване на средства в противен случай тези средства са на разположение на администрацията на Интернет услугата.
  • 3.2.6. Предоставете съзнателно правилен номер на мобилния си телефон за регистрация, контролно (входящо) обаждане от службата за сигурност на услугата, получаване на пароли, кратки текстови съобщения (SMS/SMS) и други методи за информация и допълнителна идентификация за интернет услугата.
  • 3.2.7. С действията си не нарушавайте действащото законодателство на държавата, в която се намира Потребителят, извършвайки обменни транзакции с помощта на интернет услугата.
  • 3.2.8. Не използвайте различни системи за увеличаване на трафика.
 • 3.3. Администрацията на интернет услугата има право:
  • 3.3.1. Спиране на услугата за техническа модернизация или отстраняване на функционални грешки.
  • 3.3.2. Спиране на текущия обмен (транзакция), в случай на законово искане от компетентни органи, администрации на платежни системи Qiwi, Perfect M
  • ney, OKPAY, Payeer, Yandex. Пари, както и потребители с оплакване за измама, към момента на изясняване на обстоятелствата.
  • 3.3.3. Задайте и променете размера на отстъпките за обмен на електронни пари по свое усмотрение.
  • 3.3.4. Задаване и промяна на размера на комисионната, начислена на клиента в резултат на обмен на електронни пари, по свое усмотрение.
  • 3.3.5. Откажете да предоставяте услуги на който и да е Потребител, без да посочите причина.
  • 3.3.6. Изисквайте от Потребителя да потвърди принадлежността си към електронната борса, като използва: имейл, екранна снимка на електронния портфейл, а също и, ако е необходимо, чрез тестово обаждане до телефонния номер, посочен при попълване на формуляра за обмен, от който са изпратени средства за завършване на електронния обмен, ако този обмен е неуспешен.
  • 3.3.7. Спрете кореспонденцията или преговорите с Потребителя, ако Потребителят е груб, обиден, задава въпроси, които не са свързани с услугата за поддръжка на интернет услугата или не отговаря на въпросите, зададени от услугата за поддръжка.
  • 3.3.8. Блокирайте обмена в съответствие с клаузи 5.4, 5.5 и 5.6 от правилата за обмен на електронни пари.
  • 3.3.9. Блокирайте и не връщайте средства на Потребителя, докато не бъде установена самоличността му (в случаи на такава необходимост).
  • 3.3.10. В случай на неспазване на задълженията съгласно точка 3.2.8, Администрацията има право да блокира потребителя, който е нарушил тази клауза, както и източника/генератора на преходи.

 

4. Предоставени услуги

 • 4.1. Интернет услугата предоставя следните услуги: обмен на електронни пари, на уебсайта на интернет услугата, а именно обмен на Perfect Money, обмен на Payeer, обмен на Qiwi, Yandex. Пари, с възможно използване на банките, посочени на сайта.
 • 4.2. Интернет услугата не проверява допустимостта и законосъобразността на притежанието на Потребителя на предложените за замяна средства.

 

5. Правила за обмен на електронни пари

 • 5.1. Размяната се счита за завършена, когато Интернет услугата преведе сумата, предназначена за Потребителя или трета страна, към данните за плащане, посочени от Потребителя в резултат на този обмен. Всички заявки се обработват от 1 до 15 минути от момента на получаване на средствата от клиента.
 • 5.2. Ако плащането не бъде получено от Потребителя за създаденото приложение в рамките на 10 минути, Интернет услугата има право да изтрие приложението с бележка „Плащането не е получено“. Ако парите от Потребителя пристигнат след изтичане на срока, определен от регулациите, Потребителят има право да създаде нова заявка за обмен по текущия курс към момента на получаване на средствата от Потребителя.
 • 5.3. Обмяната на електронни пари не може да бъде отменена, ако вече е започнала, както и връщането на Потребителя на парите, които е искал да замени.
 • 5.4. В случай на получаване от Потребителя на сума, различна от тази, която е посочена при извършването на обмена, Интернет услугата има право да спре обмена, а в бъдеще, след искане на Потребителя, в съответствие с клауза 3.2.5, да заплати действително получената сума, преизчислена по курса, валиден към момента на началото на обмена.
 • 5.5. В случай, че Потребителят е посочил несъществуващи или блокирани данни, към които е трябвало да бъде получена сумата в резултат на обмена, Интернет услугата може да спре обмена, а в бъдеще, след искане на Потребителя, в съответствие с клауза 3.2.5, връщат средствата по сметката, от която са получили, минус комисионата на платежните системи и глоба от 2% от възстановената сума.
 • 5.6. Ако потребителят извършва обменна операция, при която получава криптовалутата биткойн, той трябва да вземе предвид факта, че всяка транзакция в мрежата на биткойн може да отнеме от 15 минути до няколко дни. В същото време обменникът Xchange.sh не може да носи отговорност за скоростта на транзакцията в биткойн мрежата и скоростта на обработка на транзакциите не зависи от това.
 • 5.7. В случай на промяна в бележката към плащането или плащането на издадената фактура от друга сметка, обменът може да бъде блокиран, а след искане на Потребителя, в съответствие с точка 3.2.5, сумата за обмен ще бъде възстановена минус 1 % от сумата за обмен и комисионната на платежните системи.
 • 5.8. При обмен с Yandex.Money за всички посоки, приложенията се обработват в рамките на 15 минути. Не се приемат преводи, защитени със защитен код и плащания с банкови карти.  
 • 5.9. При размяна на QIWI за всички посоки, посоченият портфейл в данните за обмен трябва да съответства на личния телефонен номер на Потребителя и да е наличен за входящо повикване. В случай на отказ да разговаряте с оператора, плащането ще бъде забавено за дълго време от службата за сигурност на Интернет услугата и възстановяването на сумата няма да бъде възможно, докато Потребителят не отговори на входящото обаждане от Услугата.
 • 5.10. В случай, че замяната се извършва с доплащане от услугата обмен, отстъпката не се прилага.

6. Гаранции и отговорности на страните

 • 6.1. Интернет услугата не носи отговорност и не компенсира загубите, възникнали поради неправилно (неоторизирано) използване на услугата, както и грешки на Потребителя, допуснати при попълване на формуляра за обмен, които могат да доведат до прехвърляне на средства към неправилно посочена сметка, в този случай анулирането на обменната операция или връщането на средства обратно не е възможно.
 • 6.2. Интернет услугата не носи отговорност за загуби и/или щети (загуби), произтичащи от невъзможност за използване на собственото оборудване на Потребителя и/или неговите елементи и/или липсата на необходимата пълна или частична функционалност на оборудването или неговите елементи.
 • 6.3. Интернет услугата не носи отговорност за грешки, пропуски или закъснения на плащания, извършени от електронни платежни системи и банки.
 • 6.4. Интернет услугата не носи отговорност за загуби, пропуснати ползи и други разходи на Потребителя, произтичащи от погрешни очаквания на Потребителя по отношение на тарифните ставки на Услугата, рентабилността на транзакциите и други субективни фактори.
 • 6.5. Интернет услугата не носи отговорност за загуби, пропуснати ползи и други разходи на Потребителя, произтичащи от забавяне, грешки или неуспехи при извършване на банкови плащания или електронни преводи.
 • 6.6. Ползвателят гарантира, че е собственик или има законови основания да се разпорежда със сумите, използвани при неговите сделки.
 • 6.7. Потребителят гарантира обезщетение за загуби във връзка с претенции на трети лица, пряко или косвено свързани с използването на Услугата от Потребителя.
 • 6.8. Потребителят гарантира, че при работа с Интернет услугата е навършил пълнолетие, в съответствие със законодателството на държавата, в която се намира Потребителят.

7. Промяна на информацията

 • 7.1. Това Споразумение може да бъде изменяно и допълвано от администрацията на Интернет услугата; промените влизат в сила от момента на публикуване на Споразумението на уебсайта на Интернет услугата.

8. Непреодолима сила

 • 8.1. Страните не носят отговорност за забавяния или неизпълнение на задълженията си по това Споразумение и/или споразумения в резултат на форсмажорни обстоятелства, включително (без ограничение) природни бедствия, действия на правителствен или регулаторен орган, война, пожар (пожар), наводнение, експлозия, тероризъм, бунт, граждански вълнения, хакерски атаки, отсъствие, нефункциониране или повреда на електрозахранване, доставчици на интернет услуги, комуникационни мрежи или други системи, мрежи и услуги.

9. Задължителни условия за извършване на обменни операции

 • 9.1. Забранено е използването на услугите на интернет услугата за незаконни преводи и измамни дейности. Използвайки услугите на интернет услугата, Потребителят се съгласява, че всеки опит за обмен на средства със съмнителен произход ще бъде преследван в съответствие с действащото законодателство на държавата, от която Потребителят извършва обменни операции.
 • 9.2. Администрацията на интернет услугата си запазва правото да предоставя информация за такива плащания на компетентните органи, администрациите на платежни системи, както и на пострадали от измамни действия по тяхно искане, ако се докаже фактът на незаконни действия.
 • 9.3. Обмяната се извършва при условие, че Потребителят, използвайки интернет услугата, показва цифрови знаци само от своя електронен портфейл и сам носи отговорност за източниците и методите на получаване в своя електронен портфейл, поради липса на възможност за проверка на техния произход от интернет услугата.
 • 9.4. Всички банкови преводи по приложения трябва да се извършват само чрез платежните системи Онлайн банкиране.
  Преводите, направени от банкомат или чрез оператори на Банката, ще бъдат върнати обратно в рамките на 24 часа.
  Преводите към картата на Сбербанк се връщат минус 1%.
  Възстановяването на суми ще бъде извършено само след като службата за сигурност на нашата услуга се увери, че преводът е извършен от вас.
  За да направите това, трябва да направите снимка на вашия паспорт и карта (с която е извършено плащането) в ръцете си и да я изпратите на пощата на нашата услуга.
 • 9.5. Интернет услугата не носи отговорност за извършените обменни операции от името на Потребителя в полза на трети лица.
 • 9.6. Забранено е да се създават заявки за обмен, насочени към извличане на собствена изгода, като се използва разликата в тарифите на интернет услугата. Интернет услугата си запазва правото да не обработва такива заявки за обмен; въз основа на тези заявки ще бъде извършено възстановяване на сумата. 
 • 9.7. Използването на интернет услугата, след натискане на бутона „Съгласен съм с правилата за обмен“, означава, че Потребителят приема всички изисквания в съответствие с това Споразумение.

10. Проверка на самоличността на Потребителя

 • 10.1. Предпоставка за използване на Интернет услугата е желанието да премине през процедурата за проверка на самоличността от страна на Потребителя.
 • 10.2. В процеса на проверка на самоличността Интернет услугата може да изисква всякакви лични данни, във всякакъв формат и обем, които Интернет услугата счита за необходими за пълната проверка на Потребителя.
 • 10.3. С преминаването на проверката, Потребителят се съгласява Интернет услугата да проведе всяко проучване във връзка с Потребителя, което Интернет услугата счита за необходимо. Интернет услугата може да ангажира трета страна в тези проучвания по свое усмотрение.
 • 10.4. Потребителят се съгласява с автоматизирана AML проверка на адресите на транзакции на всички обмени, извършвани от Потребителя в услугата.
 • 10.5. Интернет услугата може също да изисква преминаване на процеса на проверка на потребителя, в случай че адресът на портфейла на потребителя, посочен в приложението, е свързан по някакъв начин със следното: Незаконна услуга, Измамна размяна, Миксираща услуга, Откуп, Darknet Marketplace, Darknet услуга , измама, откраднати монети.
 • 10.6. Ако се установи връзка, Потребителят ще трябва да бъде верифициран, едва след което средствата ще бъдат върнати на адреса на подателя, минус комисионната, изразходвана за възстановяването.